Dyrekcja

Dyrektor Szkoły - mgr Wiesława Karwecka

  

e-mail:gim-kinkajmy@gmina-bartoszyce.pl