Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia szkoły

Historia szkoły

 szkola logos

 

HISTORIA SZKOŁY

      Nasze gimnazjum funkcjonuje od 1 września 1999 roku. Przez pierwsze dwa lata w jednym budynku mieściła się szkoła podstawowa i gimnazjum. W pierwszym roku rozpoczęło naukę 66 uczniów w 3 oddziałach. Kadra pedagogiczna wówczas liczyła 11 osób. Wszyscy nauczyciele uzupełniali etat w innych szkołach.
      Od 1 września 2001 roku gimnazjum jest placówką samodzielną. Zwiększyła się liczba uczniów i w tej chwili młodzież uczy się w 9 oddziałach. Również grono pedagogiczne powiększyło się. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w czerwcu 2002 roku. Uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich w naszym gimnazjum stała się tradycją i jest ważnym momentem w życiu szkoły. Tego dnia absolwenci składają ślubowanie na sztandar szkoły i przekazują go młodszym kolegom.
       Doniosłym wydarzeniem w historii naszego gimnazjum było nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika  i wręczenie sztandaru 14 września 2001 roku. W tej uroczystości uczestniczyło wielu honorowych gości, m.in.:  Minister Ochrony Środowiska - Stanisław Żelichowski, Minister Obrony Narodowej -  Stanisław Dobrzański oraz przedstawiciele władz oświatowych, powiatowych, gminnych, dyrektorzy szkół i wiele innych osób. Po poświęceniu sztandaru rodzice przekazali go społeczności szkolnej na ręce pani dyrektor Jadwigi Bogdaniuk. Następnie fundatorzy sztandaru przybili gwoździe sponsorskie. Kolejnym etapem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, a następnie otwarcie miejsca tradycji związanego z patronem szkoły. Dzięki staraniom społeczności szkolnej udało się nam pozyskać wielu sponsorów sztandaru i tablicy pamiątkowej. Ich nazwiska i nazwy instytucji zostały uwiecznione na drzewcu sztandaru.
       W rocznicę nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru obchodzimy Święto Szkoły. Ten dzień jest szczególnie ważny dla uczniów klas pierwszych, ponieważ biorą oni udział w uroczystości ślubowania i pasowania na gimnazjalistę, podczas której otrzymują identyfikatory. Dzięki nim młodzież w naszej szkole nie jest anonimowa. Nasza szkoła z roku na rok nabiera barw i osiąga coraz większe sukcesy.