Nasza szkoła z Certyfikatem „Chronimy Dzieci”

W 2015r. nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji programu Chronimy Dzieci, którego autorem i koordynatorem jest fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program realizowany jest poprzez wdrożenie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci, która obowiązuje wszystkich pracowników szkoły. 

 W dniu 24 marca 2017r jako jedyna szkoła w gminie Bartoszyce otrzymaliśmy Certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznany w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Przyznanie certyfikatu potwierdza, że nasza szkoła spełnia wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferuje wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

Oznacza to, że spełniliśmy następujące standardy ochrony dzieci:

Standard 1. Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Standard 2. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Standard 3. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

Standard 4. Placówka oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

Standard 5. Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

Standard 6. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań

z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sylwia Kondraciuk